چطور انتخاب کنم؟

برنج عطری ایرانی

برنج معطر طارم هاشمی بینج

برنج عطری به نوعی از برنج گفته می شود که بوی مخصوصی دارد .

ترکیب های موثر در عطر برنج

9 ﺗﺮﻛﻴــﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻋﻄــﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻌﻄــﺮ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﻝ ، ﺑﻨﺰﺁﻟﺪﻫﻴﺪ ، ﻫﮕﺰﺍﺩﻛﺎﻧــﻮﻝ ، ﻫﮕﺰﺍﻧﻮﻝ ، ـ E ﺍﻭﻛﺘﺎﻧــﺎﻝ، ﭘﻨﺘــﺎﺩﻛﺎﻥ ـ 2ـ ﺍﻭﻥ، ﻫﭙﺖ ـ 2ـ ﺍﻧﺎﻝ ، ﺗﺮﻯﻣﺘﻴﻞ ﭘﻨﺘﺎﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ، ۱- ﺍﺳــﺘﻴﻞ و ۲ـ ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻯ ﺧﺸﻚ ، ﺍﺯ ﺁﻣﻴﻨﻮﺍﺳﻴﺪ ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻛــﻪ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻰ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻰ ﺩﺭک ﺗﻨﻬﺎ 21 ﻧﻮﻉ ﺑــﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﻪ کمک ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺟﺪﺍﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺗﻐﻠﻴﻆ، ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ 200 ترکیب فرﺍﺭ ﻭ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺑﻮﻯ ﺑﺮﻧﺞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻋﻄﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﺎﻯ ﻓﺮار ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ۱- ﺍﺳــﺘﻴﻞ و ۲ـ ﭘﻴﺮﻭﻟﻴﻦ ، ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺘﻰ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎﺳﺖ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ، ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻰ، ﺩﻣﺎ ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﺸــﻚ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺁﻥﻫﺎ، ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻋﻄﺮ ﺑﺮﻧﺞ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ. منبع

ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺴﺘﻦ ، ﺧﻴﺴﺎﻧﺪﻥ ، ﺭﻭﺵ ﭘﺨﺖ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺩﻣﺎﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ، ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻋﻄﺮ ﺁﻥ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.

درجه بندی برنج بر مبنای عطر آنها


برنج به چهار درجه عطر قوی ، خوب ، ضعیف و بدون عطر تقسیم می شود ، كه اين دسته بندى بر مبنای شدت عوامل مربوطه است. با توجه به مطالعات انجام شده توسط کارشناسان بخش کشاورزی ، میزان عطر طارم سنگی در حد بسیار عالی (نمره ۴) است و طارم های موجود در منطقه از جمله طارم هاشمی به طور میانگین خوب (نمره ۳) براورد شده است . منبع

نحوه خرید برنج طارم هاشمی


بینج هم از این قاعده جدا نیست و جزو برنج های دارای عطر خوب می باشد .
همین الان میتونین طارم هاشمی با عطر خوب رو سفارش بدین .
فروشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *